Kategori: Din

Zekat verdiğiniz kişi zengin çıkarsa.

Zekat verilen kişinin zengin olduğu ortaya çıkarsa ne yapmak gerekir? Zekat mükellefi, kime zekât verdiğini araştırmalıdır. Araştırma sonucu zekat  verilebilecek kişilerden olduğu kanaatine vardığı birisine zekat verir. Daha sonra bu kimsenin zekat verilecek kişilerden olmadığı ortaya çıkarsa, zekatı geçerli olur. Araştırma yapmaksızın zekat verir ve daha sonra bu kimsenin zekât verilebilecek kişilerden olduğu ortaya çıkarsa,

Hisse senetleri için zekat vermek gerekir mi?

Hisse senetleri zekâta tâbi midir? Borsada alınıp satılan hisse senetlerine yatırım yapan kişinin, sahip olduğu hisse senetlerinin değeri, nisap miktarına ulaşması ve üzerinden bir yıl geçmesi halinde % 2,5 (Kırkta bir) oranında zekâtını vermesi gerekir. Fiilî olarak bir şirketin ortağı olan kişi ise, şirketin büro, alet vb. duran varlıkları dışındaki dönen varlığının, nisap miktarına ulaşması

Şirket ortakları zekat verir mi?

Şirket ortakları nasıl zekât verirler? Fiilî olarak bir şirketin ortağı olan kişi, şirketin büro, alet vb. duran varlıkları dışındaki dönen varlığından kendi hissesine düşen miktarın, nisaba ulaşması ve üzerinden bir yıl geçmesi halinde zekâtını vermesi gerekir. Sanayi sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin; duran varlıkları (üretim aletleri, makine vb.) zekâttan muaf; borçlar, malzeme, işçilik, üretim, pazarlama, yönetim,