Umre nedir?

Sözlükte; ziyaret etmek, uzun ömürlü olmak, evi bayındır etmek, bir yerde ikamet etmek, muhafaza etmek ,malı çok olmak ve Allah’a ubudiyet etmek anlamlarındaki “a-m-r” kökünden türeyen umre; tespit edilmiş bir zamana bağımlı olmaksızın ihrama girip Kâbe’yi tavaf edip Safa ile Merve aralarında sa’y yaptıktan hemen sonra tıraş olup ihramdan çıkmak suretiyle yerine getirilen bir ibadettir. […]

Yazının devamı