Açık arttırma ve türleri

Açık arttırmada tek satıcı vardır. Alıcı birkaç kişi olabileceği gibi birçok kişide olabilir. Tek satıcı mal sahibi adına hareket eden bir profesyonel aracıdır. Açık artırmada mal, en yüksek fiyatı, veren müşteriye satılır. Açık arttırma ilkçağdan beri uygulanan bir satış yöntemidir. Satıcının amacı alıcılar arasında rekabeti tahrik ederek fiyatı yükseltmektir. Satış kuralları ilk zamanda örf ve […]

Yazının devamı