Beden Dilinde Baş ve Yüz Bölgesinin Kullanımını

Kişisel Gelişim

Bir önceki yazımızda Beden diliniz ne söylüyor? konusuna değişmiştik.

Dialog halinde iken en fazla kullandığımız bölgemiz başımızdır. Dolayısıyla gözlerimiz ve mimiklerimiz daha da önem taşıyor. Bildiğiniz gibi bedeninizi kontrol altında tutabilirsiniz ancak gözlerinizi asla. Çünkü “Gözler ruhun aynasıdır” Gözler hiç bir zaman yalan söyleyemez.

Baş ve Yüz Bölgesindeki Beden Dili İşaretleri

Aşağı doğru sallanan baş: Kişiyi dinlediğinizi ve konuştuklarını onayladığınızı gösterir.

Baş ve kaşın aynı anda yukarı doğru kaldırılması: Konuşulan konuda aynı fikirde olmadığınızı, olumsuz düşündüğünüzü gösterir.

Başın aşağı doğru eğik olması ve göz temasının olmaması: Bu durumu bir kaç şekilde yorumlayabileceğinizden dolayı hataya düşme olasılığınız çok yüksek. Karşınızdaki kişiyi tanıyıp tanımama durumunuza bağlı olarak daha çabuk karara varabilirsiniz.

  • Kişi utangaç olabilir,
  • Kişi hatalı olduğunun farkındadır ve suçluluk duygusu içindedir,
  • Ya da kişi düşünüyordur.

Baş yukarıda dik, burun havaya kalkık: Kişinin özgüveninin yerinde olduğunu, kendisini herkesten üstün gördüğünü anlayabileceğimiz gibi; “Hiçbir şey gizlemiyorum” demeye çalışıyor da olabilir.

Baş aşağı-yukarı, sağa-sola sürekli hareket eder: Kişinin dikkati dağılmış ve sizden uzaklaşmış olabilir ya da size değer vermediğini ve ciddiye almadığını ifade etmeye de çalışabilir.

Kaşlar yukarı kalkmıştır: Konuşulan konu veya o an itibariyle şaşkınlığını ya da söylenenleri onaylamadığı anlamına da gelebilir.

Kaşların çatılması: Kişi sinirli ve kızgın olabilir ya da o an itibariyle kafasını meşgul eden farklı bir konuyu düşünüyor ve halen o anı yaşıyor da olabilir.

Gözlüklerin üstünden bakmak: Karşınızdaki kişiyi aşağılamak, büyüklük taslamak ve ona tepeden bakmak olarak algılanır.

Burnu kırıştırmak: Beğenmeme, karar vermeme, düşünme hali

Dudakların sıkı bir şekilde kapalı tutulması:  Karşınızdaki kişiye inanmadığınızı, şüpheye düştüğünüzü ifade edebileceği gibi kapalılık olarak da değerlendirilebilinir.

Bir sonraki yazımızda Beden Dilinde El ve Kolların Kullanımını inceleyeceğiz.