Suyu 0 derecede kaynatabilir miyiz

Suyu 0 derecede kaynatabilir miyiz?

Genel Kültür

Suyun kaynama sıcaklığı

Su, ısıttığınızda buharlaşmanın etkisiyle sıvı halden gaz hale geçer. Bunu, suda oluşan gaz kabarcıklarından anlayabilirsiniz. Başlangıçta ısıtma kabının alt kısmında tek tük oluşan gaz kabarcıkları artar ve suyun yüzeyine ulaşmaya başlar. Ancak kabın dışındaki hava basıncı başlangıçta bu kabarcıkları patlatır. Çünkü suyun içinde, dışarıdaki hava basıncına karşı koyacak yeterli basınç yoktur. Daha fazla enerji aldıkça suyun içinde, dışarıdaki hava basıncına karşı koyan iri gaz kabarcıkları görülür. Hatta bu, “fokurdama” olarak adlandırılır. Hızlı bir buharlaşma olayı gerçekleşir. Bu, kaynamadır. Kaynama başladığı anda sıcaklık bir süre sabit kalır. İşte bu da, suyun kaynama sıcaklığıdır ve yalnızca suya özgüdür.

Suyun kaynama sıcaklığını düşürebilir miyiz?

Kaynama için ya sıcaklığı arttırarak buhar basıncını hava basıncına eşit duruma getirmek ya da sıcaklığı sabit tutup dış basıncı vakumla azaltmak ve böylece dış basıncı buhar basıncına düşürmek gerekir. İşte 0 derecedeki suyun da bir buhar basıncı olduğu için bu suyu vakum kabına yerleştirip dış basıncı yeterince düşürebilirsek bu sıcaklıkta da kaynatabiliriz.

Suyu 0 derecede kaynatabilir miyiz ?