Türkiye’de İlk At Yetiştiriciliği

Türkiye'de İlk At Yetiştiriciliği

Yurdumuzda ilk at üretme çiftliği yani hara, 1913 yılında Eskişehir Çifteler’de (Aziziye) kuruldu. Kurtuluş Savaşı’nda Yunanlılar, burayı da yakıp yıkarak kullanılmaz duruma getirdiler. Bu hara, 1923 yılında yeniden düzenlendi. Böylece de Türkiye’de ilk at yetiştiriciliği başlamış oldu.