Tadorna ferruginea

Bu zamanda angut olamadık

Genel Kültür

Halk dilinde Angut kuşu olarak bilinen Angıt (Tadorna ferruginea), Ördekgillerden, tüyleri kiremit renginde, evcilleştirilebilen bir dalıcı ördek türüdür. Angut kuşu, inişe geçerken rüzgarı arkasına alarak inişe geçtiği için, dengesini kuramayıp yuvarlanır. Bu özelliği nedeniyle argoda Angut kelimesi kullanılmaktadır.

Ancak burada Angut kelimesi her nekadar argo bir kelime olarak kullanılsa da, Angut kuşunun diğer bir özelliğini de gözardı etmemek gerekir.

Angut kuşu, tek eşliliği sever ve eşine son derece sadıktır. Öyle ki eşi öldüğü zaman bile başka bir kuş ile iletişime geçmez ve eski eşinin arkasından da yas tutar.