Tebligatın Eski Adrese Gönderilmesi

Tebligatın Eski Adrese Gönderilmesi

5n1k

Hangi koşulda olursa olsun, nüfus müdürlüğünde kayıtlı adres bilgilerinizin güncel olması, tarafınıza gönderilen tebligatların da elinize ulaşması açısından büyük önem taşımaktadır. Adli birimler tarafından gönderilmekte olan tebligat adresi değişmiş ise, yeni adresinizi ilgili birime bildirmek sizin sorumluluğunuzdadır. Yeni adresinizi adli birimlere bildirmemeniz durumunda, nüfus müdürlüğünde kayıtlı olan adresinize tebligat yapılır.

Nüfus müdürlüğünde kayıtlı adreste hiç oturmamış olsanız veya adresten ayrılmış olsanız bile, tebliğ memuru tebliğ edilecek evrakı, o yerin muhtarı veya ihtiyar heyeti azasından birine veyahut zabıta amir veya memurlarına imza karşılığında teslim eder. Ayrıca teslim edilen yerin adresini ihbarnameye yazarak, bu ihbarnameyi gösterilen adresteki binanın kapısına yapıştırır. Kapıya yapıştırma tarihi tebliğ tarihi sayılır.

Nüfus müdürlüğünde kayıtlı adresinizin olmaması durumunda ise tebliğ olunacak evrakın bir nüshası eski adrese ait binanın kapısına asılır ve asılma tarihi tebliğ tarihi kabul edilir. Bundan sonra eski adresinize çıkarılan tebliğler muhataba yapılmış sayılır.