6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunda Neler Değişti?

6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunda Neler Değişti

Bilindiği gibi 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun 28 Kasım 2013’te Resmi Gazete’de yayımlandı ve 28 Mayıs 2014 tarihi itibariyle de yürürlüğe girdi. Yeni yasa gereği biz tüketiciler hangi haklardan ne derece faydalanabiliyoruz?

6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun Özeti

6502 sayılı tüketicinin korunması hakkındaki kanunda yapılan değişikliklikler sonrasında ilk defa yer alan düzenlemeler ve değişiklik yapılan maddelerin özeti aşağıda yer almaktadır. 6502 sayılı kanunun tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

6502 sayılı Kanunu’nda ilk defa yer alan düzenlemeler

 1. Tüketiciden; yapılan sözleşmenin dışında, haksız olarak herhangi bir ek bedel talep edilemeyecektir.
 2. Tüketicilerden alınacak ek ücretler, sözleşmenin eki olarak ayrıca verilecektir.
 3. Bankacılık işlemlerinde alınacak ücretler Bakanlığımızın görüşü alınarak BDDK tarafından belirlenecektir.
 4. Bankalar tüketicilere ücretsiz kredi kartı sunacaklardır.
 5. Bileşik faiz uygulaması yasaklanacaktır.
 6. Tüketicilerle yapılan sözleşmelerde firmalara sözleşme öncesi bilgilendirme yükümlülüğü getirilecektir.
 7. Mesafeli, kapıdan, devre tatil sözleşmelerinde olduğu gibi; tüketici kredisinde, taksitli satışlarda, finansal hizmetlerin mesafeli satışında, ön ödemeli konut satışlarında da tüketicilerin cayma hakkı olacak.
 8. Tüketiciler kredi sözleşmeleri ile ilgili olarak isteği dışında sigorta yapmaya zorlanamayacak.
 9. Kredi sözleşmesi yapan tüketicilerin açık talimatı olmaksızın kredili mevduat hesabı açılamayacaktır.
 10. Ön ödemeli konut veya devre mülk satışlarında yapı ruhsatı ve bina tamamlama sigortası zorunluluğu olacaktır.
 11. Finansal hizmetlerin mesafeli satışı ilk defa iç hukukumuza aktarılarak bu alandaki boşluk doldurulmuştur.
 12. Ticari veya mesleki amaçlı paket turlar da Kanun kapsamına alınmıştır.
 13. Abonelik sözleşmelerinin feshi zorlaştırılamayacak ve zamanında yapılmaz ise tüketicilere sorumluluk yüklenemeyecektir.
 14. Piramit satış sistemleri yasaklanarak bu alanda yaşanan tüketici mağduriyetleri önlenecektir.
 15. Gerçeği yansıtmayan indirimli satışlar yasaklanacaktır.
 16. Malların güvenli kullanımına ilişkin bilgilerin Türkçe olması zorunluluğu getirilecektir.
 17. Firmalar yasal garantinin yanı sıra ihtiyari garanti taahhüdünde de bulunabilecekler.
 18. Marka ismi vererek karşılaştırmalı reklam yapılması serbest hale getirilecektir.
 19. Haksız ticari uygulamalara ilişkin AB Yönergesi iç hukukumuza aktarılarak bu alandaki aykırı uygulamalar denetlenecektir.
 20. Reklam Kurulu başkanına tedbiren durdurma yetkisi verilerek tüketiciler aldatıcı reklamlara karşı daha hızlı korunacaktır.
 21. Reklam konseyi kurularak sektörler işbirliği sağlanacaktır.
 22. Tüketici Hakem Heyetlerine raportör kadrosu istihdamı sağlanarak tüketici şikayetleri daha kısa sürede çözüme kavuşturulacaktır.
 23. Tüketici hakem heyetleri ile tüketici mahkemelerinin elektronik ortamda entegre edilerek kararlarda uygulama birliği sağlanacaktır.

6502 sayılı kanun ile değişiklik yapılan hükümler

 1. Ayıplı mallarda tüketicilerin hakları satıcı/üreticilerin yükümlülükleri yeniden belirlenmiştir.
 2. Konut kredisindeki erken ödeme tazminatı düşürülmüştür.
 3. Ön ödemeli konut satışlarında sözleşmeden dönme ve teslim süresi piyasa şartlarına uygun hale getirilmiştir.
 4. İşyeri dışında (kapıdan) yapılan satışlarda tüketicileri daha iyi koruyacak tedbirler alınmıştır.
 5. Mesafeli sözleşmelerle ilgili teknolojideki gelişime paralel olarak tüketicilere ilave koruma sağlanmıştır.
 6. Süreli yayın promosyonları yeniden ele alınarak bu alandaki tartışmalara son verilecektir.
 7. Garanti belgesi uygulamasındaki bürokratik işlemler kaldırılmıştır.
 8. Satış sonrası servis hizmetleri alanındaki güncel sorunlara çözüm olacak tedbirler alındı.
 9. Reklam Kurulu yeniden yapılandırılarak etkinliği ve verimliliği artırıldı.
 10. Tüketicilerin hak arama yollarını kolaylaştırmak için tüketici hakem heyetleri yeniden yapılandırıldı ve başvuru limitleri artırıldı.
 11. Tüketici dernekleri üst kuruluşlarının tüketici mahkemelerinde açtığı davalar ile ilgili masraflar Bakanlığımız tarafından karşılanacaktır.
 12. İdari yaptırımlar, orantılılık, belirlilik ve caydırıcılık ilkeleri doğrultusunda yeniden belirlenmiştir.