Opera sözleri nerede bulunur?

Bir operanın sözlerinin yazılı bulunduğu kitaba ne ad verilir?

a- Libretto
b- Kıta
c- Fihrist

Sending
User Review
0 (0 votes)