Kişisel imajımızın görünmeyen diğer yüzü.

Kişisel imajımızın görünmeyen diğer yüzü.

Kişisel imajımız ile maalesef kendi gözümüzdeki değil de, başkalarının gözündeki yerimize odaklanırız. İşte bu nedenle de kendimize dönük olan dahili imajımızı ihmal ederiz.

Kişisel imajın kaç yüzü bulunur?

İmaj, kendimizin veya başkalarının gözünde oluşan, bilgilenme, yargılama, ilişkiler gibi etkileşimlerle biçimlenen bir imgedir.

Kişisel imajımızın kendimize dönük yüzü (dahili), başkalarına dönük yüzü (harici) olmak üzere iki yüzü bulunmaktadır. Aslında kişisel imaj denildiğinde, başkalarının gözünde bizim nasıl göründüğümüz ifade edilir. İnsanların kafalarındaki kişisel imajımız, bizim hakkımızda herhangi bir görüş bildirmeleri gerektiğinde işte bu harici imajımıza göre yorum yaparlar.

Kişisel imajımızı başka kriterlere göre de üçe ayırabiliriz:

  • Öz imaj: Biz kendimizi nasıl görüyoruz.

Psikolojide benlik algısı da denilmektedir. Kişinin kendini, kendi iç aynasında görme şekli onun öz imajını oluşturur. Öz imaj bazen yanıltıcı olabilir. Çünkü; kişiler kendilerini olduğundan daha iyi veya daha kötü görebilirler. Kişinin öz imajı ile, öz gerçeği arasındaki fark çok açık ve net ise, kişi kendine olan saygısını yitirme noktasına gelebilecektir.

  • Algılanan imaj: Başkaları bizi nasıl görüyor.

Başkalarının bizi nasıl bildiği yani ne sandığı’dır. Cenaze namazına katılmışsanız orada sorulan bir soru ile ne anlatılmak istendiğini daha iyi anlayacaksınız.

“Merhumu nasıl bilirdiniz”

İşte bu söze verilen cevap tekdir. Hepimiz merhumu iyi biliriz ya da iyi olduğunu ifade ederiz. Bu tür merasimlerde kişinin olumsuz yönlerini hiçbir zaman söze dökmeyiz. Peki bu tür olumsuz görüşlerin sözle ifade edildiğini düşünün.

İşte kişinin gerçek karakteri ile algılanan imajı arasındaki bu aşılamaz fark, o kişiye yönelik tutarsızlık duygusundan sahtekarlık hissine kadar pek çok olumsuz duygular oluşmasına neden olur.

  • İstenen imaj: Kendimizi nasıl görmek ve nasıl göstermek istiyoruz.

Kişinin kendisine yöneltilen “nasıl bilinmek istersiniz” sorusuna alınan cevaplarda saklıdır. Kişi, içinde bulunduğu iş ve sosyal konumun gerekleri, ilişkide olduğu kişi ve çevrelerin beklentileri doğrultusunda ideal imaja ulaşmak ister.

İşte bu ideal imaja ulaşmak ulaşmak için ya kişisel bir çaba harcanmalı ya da profesyonel yardımlar alınmalıdır. Ancak unutulmamalıdır ki ideal imaja ulaşmak için yapılacak çalışmaların doğal ve samimi olması gerekir. Kişiliğiniz ile örtüşmeyen karakterlere bürünmek sizi kişiler ve topluluklar karşısında gülünç duruma düşürebilir. Sonuç olarak şunu unutmamalıdır:

Kişisel imaj;

  • “Gerçekte hiç olamayacağı kadar iyi görünmek” değildir.
  • “İnsanları kandırmak için takıp çıkaracağınız bir maske” değildir.
  • “Basit bir süslenme süreci” değildir.

Madem başkalarının bizi nasıl algıladığına bu kadar önem veriyoruz, o zaman ilk yapmamız gereken; bizi nasıl algıladıkladıklarını algılamamızdır.