Motivasyon Zekası (Motivasyonel Zeka)

Motivasyon zekası nedir

Motivasyon Zekası ( Motivasyonel Zeka ), ” şahsın kendisini bir amaç doğrultusunda eyleme geçirebilme ve bu amaç doğrultusunda çabasını kararlılıkla sürdürerek netice alıncaya dek motivasyonunu aktif biçimde yönetebilme becerisiyle ilgilenen zihnî ve davranışsal kapasitesini ifade etmektedir.

Bir Takım insanlar hızlıca eyleme geçerler; fakat bunu kararlılıkla sürdüremezler. Bazıları ise, başlamakta ve eyleme geçmekte zorlanırlar; ama bir yola şüphesiz karar verirlerse şüphesiz o yoldan dönmezler. Öbür bir kişi grubu da, başladıkları bir işin sonunu getirmekte zorlanırlar. Bunun iki değişik nedeni olabilir: Ya muvaffakiyet korkusu sebebiyle gerekli olan son adımı bir muhtelif atamazlar. Ya da kaynaklarını ve enerjilerini tükettikleri için sonunu getiremeden vazgeçmek zorunda kalırlar.

Motivasyon zekasıMotivasyonel zeka ) öncelikle ” kişiye spesiyal motivasyon zamanıyle ilgilenen bir durumdur. Yani şahsın kendisinin motivasyon sürecini yönetebilmesiyle ilgilenen bir özelliktir. Fakat motivasyon zekası çok yüksek olan kişiler başkalarını harekete geçiren faktörleri de hemen fark ederler. Dolayısıyla bu vatandaşların başkalarını da motive etme konusunda da mühim bir beceriye sahip oldukları söylenebilir.

Yüksek motivasyon zekası na sahip kişilerin yetenekleri

Çok Yüksek bir MotiQ düzeyine sahip bireyler:

  1. Zor durumlarda kalsalar dahi hedefleri doğrultusunda kendilerini harekete geçirmeyi başarırlar ve bu doğrultuda kararlılıkla emek gösterirler. Sonuçta eylemlerinden mutlaka netice alırlar.
  2. Değerlerinin ve amaçlarının farkındadırlar.
  3. İyimser ve artı bir şahsiyet yapısına sahiptirler.
  4. Bir üzüntü veya tehlike durumuyla artı bir biçimde başa çıkma becerisi gösterirler.
  5. Amaç yönelimli hareket etmekte ve bu hedeflere ulaşmaya yönelik planlar yapmakta etkindirler.
  6. Bir hedefi başarma konusunda yeteneklerine itimat duyarlar.

Motivasyon Zekası ( Motivasyonel zeka ) da öbür zeka türlerinin çoğunda olduğu buna benzer “geliştirilebilir” bir özelliğe sahiptir. Her kişi yaradılıştan getirdiği baz bir Motivasyon Zekası düzeyine sahiptir. Aslına Bakarsanız insanlar kendini motive eden faktörleri, farkında olsalar da olmasalar da bilirler. Fakat bu zekasını geliştirmezler ve buna gerektiği önemi vermezler ise süre içerisinde zekaları yeterli sayar veya körelmeye yüz tutar .Sonuçta da zamanla bu insanlar spesiyal ve iş yaşamlarında motivasyon problemleriyle karşılaşırlar veya motivasyonlarını iyi yönetemedikleri için performanslarını üst seviyeye çıkarmakta zorlanırlar. Nihayetinde potansiyellerinin bir sürü altında kalarak doğruluk ettiklerinden bir sürü ek olarak azına mahkum bir yaşam sürdürebilirler.

Son olarak şunu tebarüz ettirmek gerekir ki, motivasyon zekasının (Motivasyonel Zeka – MotiQ) yüksekliği, kişiye spesiyal performansı doğrudan etkileyen bir özelliğe sahip olsa da her girişilen işten olumlu netice alınmasını veya muvaffakiyet kazanılmasını garanti edemez. Çünkü netice almak, bugünün dünyasında bireysel çabanın haricinde birçok bir sürü değişik faktörü de içine saha karmakarışık bir süreçtir .

Aşağıda yeralan linklerden motivasyon zekanız, motivasyon düzeyiniz, motivasyon profiliniz ile ilgili sonuçları alabilir ve değerlendirebilirsiniz.

Motivasyon zekanız

Motivasyon düzeyiniz

Motivasyon Profiliniz

Kaynaklar: Motivasyon Zekası ( Motivasyonel Zeka ) Tayfun Topaloğlu