Aile Konutu Şerhi Tapuya Nasıl Konulur

Aile Konutu Şerhi Tapuya Nasıl Konulur?

5n1k

Evlilik birliğinin başlangıcı ile birlikte taraflar bir arada oturdukları aile konutu, eşlerden birisinin adına kayıtlı olabilir. Bu durumda her iki taraf, birlikte veya ayrı ayrı tapuya giderek aile konutu şerhini koydurabilirler. Bunun için aşağıdaki evrakları temin etmeleri gerekir:

I – Konutun aile konutu olduğunu kanıtlayan muhtarlıktan alınmış belge

II – Nüfus müdürlüğünden alınmış vukuatlı aile nüfus kayıt örneği (yerleşim yeri adresini gösterir) veya evlilik cüzdanı

Aile konutu olan yerin aile konutu olduğu konusunda çekişme varsa o zaman aile mahkemesine dilekçeyle başvurup mahkeme kararı ile aile konutu şerhinin konulması talep edilecektir.