Aile konutu olan yerin kira sözleşmesi nasıl yapılır, nasıl sona erdirilir.

5n1k

Aile konutu olarak kullanılan yerde eşlerden birisinin kira sözleşmesini imzalaması ile kiracılık ilişkisi başlar ancak başlayan kiracılık ilişkisini eşlerden birisi diğer eşin izni ve muvafakati olmadan tek başına sona erdiremez. Yani bir eş kiracılık ilişkisini tek taraflı feshetme yetkisine sahip değildir diğer eşinde onayını almak zorundadır. Ancak bunun için kira sözleşmesini imzalamayan eşin ev sahibine yazılı olarak evin aile konutu olarak kiralandığını açıklayıcı bildirimde bulunması şarttır. Bu bildirim noterden yapılacak bir ihtarname ile yada iadeli taahhütlü bir mektupla yapılabilir.Biz noter kanalıyla yapılacak bildirimi tavsiye ediyoruz.