Aile Konutu Nedir

Aile Konutu Nedir?

5n1k

Aile konutunu şu şekilde tanımlayabiliriz:  Evlilik birliğinin devam ettiği süreçte, tarafların bir arada yaşadıkları ve hayatlarını devam ettirdikleri yere aile konutu denir.

Birlikte yaşadıkları bu konut, tarafların her ikisinin üzerine olabileceği gibi, her iki tarafın ayrı ayrı adına da kayıtlı olabilir. Tapu üzerinde kayıtlı olan kayıt sadece bir kişinin üzerine ise, kural olarak aile konutunu diğer taraftan habersiz satmaması ya da ipotek ettirmemesi gerekir. İşte bu gibi şüpheleri ortadan kaldırmanın en kolay yolu, tapuda aile konutu şerhinin konulmasıdır.

Medeni kanunumuzun 186.maddesinde “Eşlerin oturacakları yeri birlikte secmeleri” konusunda düzenleme yapılmıştır. Böylelikle eski medeni kanunumuzdaki kocanın tek başına konutu seçme olanağı da ortadan kaldırılmıştır. Bundan böyle eşler oturacakları yere birlikte karar vereceklerdir.