Umre nedir?

Sözlükte; ziyaret etmek, uzun ömürlü olmak, evi bayındır etmek, bir yerde ikamet etmek, muhafaza etmek ,malı çok olmak ve Allah’a ubudiyet etmek anlamlarındaki “a-m-r” kökünden türeyen umre; tespit edilmiş bir zamana bağımlı olmaksızın ihrama girip Kâbe’yi tavaf edip Safa ile Merve aralarında sa’y yaptıktan hemen sonra tıraş olup ihramdan çıkmak suretiyle yerine getirilen bir ibadettir.

Hac ibadetinden farkı, bir zamanla sınırlı olmaması, Arafat ve Müzdelife vakfesi ile kurban kesme ve iblis taşlama görevlerinin bulunmamasıdır. Bu bakımdan hacca, “hacc-ı ekber” ( büyük hac), umreye de “hacc-ı asgar” ( küçük hac) denir.

Umrenin 2 farzı vardır. İhram ve tavaf. Bunlardan ihram şart, tavaf rüküdür. Vacipleri ise sa’y ile traş olup ihramdan çıkmaktır .