Stres nedir?

Stresin birçok tanımı mevcuttur. Birden çok tanım yapılmasının sebebi, stresi oluşturan birden çok neden olmasıdır. Değişik insanlar, değişik nedenlerle stres yaşayabilirler. Bu sebeple, tek bir tanımdan bahsetmek mümkün değildir.

En çok kabul gören tanımlardan biri şudur: stres, bir insanın, kendi isteğiyle veya dışarıdan gelen bir etkiyle üzerinde oluşan talepleri, kişisel ve sosyal kaynaklarının yetersizliği nedeniyle karşılayamama duygusuna kapılmasıdır.