Epilepsi (Sara) nedir?

5n1k

Genellikle bilinç kaybı ile beraber olan ve nöbetlerle giden bir sinir sistemi hastalığı. Bir sara nöbeti beyin foksiyonunda kısa periyodik bir bozukluk olarak tariflenebilir. Bir grup beyin hücresi ani olarak elektrik deşarjı göstermekte ve keşik ortaya çıkmaktadır. Nöbeti başlatan asıl sebebin sinir hücreleri arası debi geçişiyle görevli maddelerarası istikrarsızlık olduğu sanılmaktadır.