Değerlik nedir?

5n1k
  • Atomlar arası bağı sağlayan, kimyasal tepkimelere katılan, genellikle s, p enerji düzeylerindeki dış kabuk elektronların sayısı.
  • Bir elementin veya kökün diğer elementlerle birleşme gücü.
  • Bir elementin veya kökün birleşebileceği veya yer değiştirebileceği H atomu sayısı.
Türkçe değerlik
İngilizce valency (GB); valence (USA)
Almanca Valenz (m)
Fransızca valence(f)