Bir evcikli bitki (monoik) nedir?

5n1k

Meşe, gürgengiller familyasından bir evcikli bir bitki dir. Bir evcikli bitki lerde erkek ve dişi çiçekler ayrıdır ancak aynı gövde üzerinde bulunur. Erkek çiçekler tırtılsı başaklar halinde olup, dişi çiçekler ise sapsızdır.

Palamut adı verilen meyvayı dişi çiçek oluşturur. (Palamut dericilik ve boya sanayiinde kullanılır.) Yaprakları düz kenarlıdır. 300 türü bulunmaktadır. Bazı türleri kış mevsiminde yapraklarını döker. Tahtası marangozlukta kullanılır. Meşe, iyi ısı veren bir yakacaktır.

Ayrı eşeyli bitkilerden bazılarında erkek ve dişi çiçekler aynı bitki üzerinde bulunur. Bunlara bir evcikli (monoik) bitki denir. (Çam, mısır, ceviz, fındık, vb)

Ayrı eşeyli bitkilerden bazılarında ise erkek çiçek bir bitki üzerinde, dişi çiçek başka bir bitki üzerinde bulunur. Bunlara da iki evcikli (dioik) bitki denir. (Kavak, söğüt, incir, tütün vb).