Tam gün yasası karmaşası sürüyor.

Sağlık

Tam Gün Yasası ile uygulanması yasaklanan “hoca farkı” sistemine göre profesöre veya doçente muayene olmak isteyen hasta mesai saatleri dışında “fark ücreti” ödeyerek hizmet alabilecek. Böylece hem yurttaş hem profesör mağdur olmayacak.

‘Hani vatandaşın cebinden para çıkmayacaktı’

Türk Tabipleri Birliği ise üzerinde çalışılacak “hoca farkı” formülüne itiraz etti.Önceki Sağlık Bakanı Recep Akdağ’ın “Vatandaşın cebinden sağlık hizmeti için tek kuruş para çıkmayacak” düşüncesiyle üzerinde ısrarla durduğu tam gün düzenlemesinden geri dönmek için çabalandığını belirten Türk Tabipleri Birliği (TTB) Genel Sekreteri Bayazıt İlhan, “Tam gün düzenlemesi ve sağlıkta dönüşüm programı dönüp dolaşıp vatandaşın cebine dayandı. İstifa eden profesörleri yurttaşın parasıyla geri döndürmektir bu. Hani vatandaşın cebinden tek kuruş çıkmayacaktı. Hani doktorlar çok para kazanıyordu. Tam gün yasasından mağdur olan tüm sağlık çalışanlarının ücretleri kamu kaynaklarından karşılanmalı, ücretler kesinlikle emekliliğe yansımalı” dedi. Tam gün yasası karmaşası sürüyor.