Kalbiniz A Takımına emanet

Liv HOSPITAL Kalp Damar Cerrahisi Bölümü’nden Prof. Dr. Murat Mert, Op. Dr. Cenk İndelen, Kardiyoloji Bölümü’nden Doç. Dr. Enis Oğuz, Doç. Dr. Alp Burak Çatakoğlu, Doç. Dr. Yelda Tayyareci’nin oluşturduğu kalp takımı, sorunlara ortak karar vererek çözüm buluyor.

Kalple ilgili sorunu olanlar ya bir kardiyoloğa ya da kalp cerrahına başvuruyor. Ama bu dönem artık sona eriyor, kalbiniz daha da güvenli ellere teslim ediliyor. Artık Türkiye’de insanlar sadece bir kardiyoloğun ya da kalp cerrahının kontrolünde olmayacak. Yeni trend artık bir kalp takımına sahip olmak. Gelişmiş ülkelerde uygulanan “Heart Team” (Kalp Takımı) konsepti artık Türkiye’de de uygulanıyor.

Liv HOSPITAL’da ülkenin kardiyoloji ve kalp cerrahisi alanında önemli akademisyenlerin bir araya gelerek oluşturduğu kalp takımı, hastaların sorunlarına ortak karar vererek çözüm buluyor. Sorun çözümlerinde de hep bir arada bulunuyor.

Rakip branşlar birlikte çalışıyor

Kalp sağlığı alanında tüm gelişmiş ülkelerde hızla yayılan kalp takımı konsepti hastaların kardiyolog ve kalp cerrahlarından oluşan bir ekip tarafından tedavi edilmesini amaçlıyor.

Liv HOSPITAL’da, kardiyolog ve kardiyovasküler cerrahlardan toplam 5 kişinin oluşturduğu kalp takımı başvuran tüm hastaların verilerini periyodik olarak yaptıkları toplantılarda inceleyerek, en uygun tedavi protokolünün uygulanmasını sağlıyor. Kalp takımı uygun görülen hastalarda, yapılacak girişimleri ortak olarak gerçekleştiriyor, hastaların kardiyoloji ve kardiyovasküler cerrahinin getirdiği tüm olanaklardan aynı anda yararlanmasını sağlıyor.

Kalp takımının gerçekleştirdiği bazı operasyonlar

· Hibrid ameliyatlar (Aynı hastada baypas ve stent işlemi)

· Baypas operasyonu sonrası gerekli görülen hastalarda kullanılan damarların hasta ameliyathaneden çıkmadan anjiyografik olarak kontrolü

· Kapak operasyonları sonucu kapağın durumunun 4 boyutlu Ekokardiyografi ile değerlendirildikten sonra hastanın ameliyathaneden çıkarılması

· Göğüs açılmadan Aort Kapak Değiştirilmesi (TAVI)

· Çözümü zor olguların eriyebilen veya ilaç salınımlı stentler ile tedavisi

· Kalp ritim bozukluklarının girişimsel tedavileri

· Kalp pili uygulamaları

· Renal denervasyon (Dirençli hipertansiyonun enerji ile tedavisi)

Kalp Takımı’na sahip olmanın avantajları

· Kardiyoloji ve kardiyovasküler cerrahi birleşerek tek bir branş haline geliyor. Yapılabilecek işlerin spektrumu çoğalıyor.

· Kimi hastalarda hem ameliyat hem stent uygulamaları aynı anda yapılabiliyor.

·  Küçük kesilerle kapak değişimi ve kapak tamirleri yapılabiliyor. Tamirlerden sonra kalbin kapakçığının fonksiyonu yakın olarak kontrol edilebiliyor.

· Baypas ameliyatlarından sonra damarların hasta ameliyat masasından kalkmadan kontrolü yapılabiliyor. Yapılan bilimsel araştırmalarda baypas ta kullanılan damarların küçük bir bölümünün hasta ameliyathaneden çıkarken tıkandığı gösterilmiştir. Genelde bu tıkanan damarlar küçük ve sorunlu damarlardır. Bu gibi durumla karşılaşıldığında , bu olasılığı ortadan kaldırmak için yine ortak çalışmayla ameliyat bittikten  sonra, hasta masadan kalkmadan, anjiyo yapılmakta ve hastaların damarları çalışır şekilde ameliyathaneyi terk ettiğinden emin olunmaktadır.

Kalp sağlığını korumak için öneriler

·  Düzenli spor yapılmalı (haftada 4-5 gün, 30 ila 40 dakika tempolu yürüyüş)

·  Tansiyon ve kan şekeri kontrol altında tutulmalı

·  Kolesterol değerleri, özellikle iyi huylu (HDL) ve kötü huylu (LDL) kolesterol, normal sınırlar içinde tutulmalı

·  Sigaradan uzak durulmalı ve fazla kilolardan zaman geçirmeden kurtulmak gerek

·  İş sonrası günlük hayatın yoğun stresinden mental olarak uzaklaşabileceğimiz, küçük hobilere zaman ayrılmalı

·  45 yaşından itibaren senede bir kere mutlaka Kalp check-up ı yapılmalı

·  Göğüs çevresinde oluşan ağrı, baskı veya yanma hisleri, özellikle efor sırasında geliyorsa vakit geçirmeden hekime başvurulmalı Kalbiniz A Takımına emanet