Doğal zaman birimleri nedir? (Gün-Ay-Yıl)

Geçmişten bu yana insanlar zamanı ölçümlemek için doğa olaylarını gözlemlemiş ve buna göre günlük hayatlarını planlamışlardır.

Zamanı ölçmek için kullanılan üç astronomi olayı doğal zaman birimlerini meydana getirmiştir. Bunlar;

  • Dünyanın kendi ekseni etrafındaki dönüş süresi (Gün)
  • Ay’ın Dünya çevresindeki dönüş süresi (Ay)
  • Dünya’nın Güneş çevresindeki dönüş süresi (Yıl)

Bu üç doğal zaman birimi 1 takvim yılını oluşturmaktadır. Takvimin birçok dildeki karşılığı  latince calendarium olup, hesap defteri anlamındadır. Romalılarda faizler ayın ilk günü anlamına gelen calendae da ödenirdi.

İlk takvimler, uzun dönemleri ölçebilmeyi ve pratik bir kronoloji yapabilmeyi amaçlamıştır. Zaman geçtikçe insanlar saatleri icat ederek, günden daha kısa süreleri (saat-dakika-saniye) hesaplamışlardır.