Lösemi…Nedenleri, Belirtisi, Tedavisi…

Kan Kanser-Lösemi-Aml Belirtileri

Löseminin Nedenleri

Halk arasında kan kanseri olarak tabir edilen lösemi hastalığı, kansızlık, ateşlenme, kanama ve lenf düğümlerinden şişlik gibi mütenevvi şikayetlerle kendini belli ederek, daha çok çocuk yaşlarda husule gelip yaşamı zorlaştırmaktadır. Çocuklarda en sık görülen kanser türü olan lösemi, daha çok 2 ile 5 yaş arasında, lenf dokusunun en aktif olduğu dönemlerde ortaya çıkar. Peki nedenleri nelerdir, hangi faktörler lösemiyi tetikler…

Löseminin oldukça çok çeşidi bulunmasına rağmen hepsinin ortaya çıkış nedeninin aynı olduğu söylenir. Günümüzde henüz kesin olarak lösemi nedeni tam olarak bilinmese de, vücudu mikroplara karşı savunan lökositlerin (akyuvarlar) kontrol edilemeyecek düzeyde çoğalması ve kanser önleyici genlerdeki bazı bozukluklar sonucunda husule geldiğinden şüphe edilir.

Lösemi hastalığı down senromlularda ve fanconi anemisi hastası olanlarda da ortaya çıktığından genetik faktörlerin, kromozom anormalliklerinin lösemiye sebep olduğu büyük bir ihtimaldir. Aynı zamanda lösemi Ayrıca iyonize radyasyona, benzen ve alkilleyici ajanlar gibi kimyasal maddelere maruz kalanlarda da ortaya çıkan bir kanser türüdür.

Lösemi Belirtisi

Çocuklarda ve bilhassa da 2 ile 5 yaş arasındaki çocuklarda en sık görülen kanser çeşidi olan lösemi, tüm kanserler gibi genetik bir hastalık olmasının yanı sıra, kanser önleyici ve kanser yapıcı genlerdeki bazı bozukluklar sonucunda husule gelmektedir. İyonizan radyasyon, bir takım virüsler, bazı kimyasallar bu bozukluğu tetikleyen unsurlardır. Lösemi hastalığı çeşitli belirtilerle kendini gösterir.

Akut lösemi belirtileri

Çok çabuk yorulma
Kanamalar
Halsizlik
Kilo kayıpları
Kemik ağrıları
Eklem şişliği
Lenf bezlerinde büyüme
Karaciğer ve dalakta büyüme
Titreme, ateş, terleme
Diş eti kanamaları

Kronik lösemi belirtileri

Bakteriyel enfeksiyonların varlığı ve lenf bezlerinde belirgin büyüme gibi belirtileri vardır. Kronik lösemi hastaları hekime başvurduktan 2 ile 6 ay içinde husule gelen bulgularda artma gözlenir.

Lösemi Tedavisi

Lösemi, kemik iliği kaynaklı ve tek bir hücrenin kanserleşmesi sonucunda buna bağlı olarak hücrenin bölünüp çoğalması ile önce kemik iliğimi ardından da tüm organları istila ederek, kanser önleyici ve kanser yapıcı genlerdeki bozukluklar sonucu husule gelen bir kanser çeşididir. Mütenevvi nedenlerin rol oynadığı lösemi hastalığı, 2 ile 5 yaş arasındaki çocuklarda daha sık görülen ve genellikle de ailesel geçişten kaynaklanan bir sorundur. Bu rahatsızlığın tedavisi günümüzde oldukça başarılı bir şekilde uzman hekimler tarafından yapılmaktadır. Peki lösemi nasıl tedavi edilir?

Günümüzde lösemili çocukların yarıdan fazlası tedavi edilebilmektedir. Geçmiş yıllarda bu sayı oldukça az olduğundan, lösemi hastaları ve yakınları büyük ne kadar umut içinde olsalar da, bir yanlarında hep endişe ve korku vardır. Çünkü lösemi tedavi edilmez ise ölümcül olmaktadır.

Lösemi tedavisinde hekimlerin arzusu kandaki akyuvarların sayısı azaltabilmektir. Kandaki alyuvarların sayısını azaltmak için ise ilaç tedavisine başvurulur. Kanser ilaçlarının kullanımı ile birlikte ışın tedavisine de başlanır.

Akut Miyeloid Lösemi (AML) nedir?

Lökositleri meydana getiren hücrelerden granülosit ve monositler kemik iliğindeki blast adı verilen genç hücrelerin basamak basamak olgunlaşması sonucu oluşurlar. Meydana gelen bu olgun hücreler blastların aksine fonksiyon gören hücreler olup mikroplarla mücadele eder ve bağışıklık sisteminde rol oynarlar.