Düşünce Gücü

Düşünce Gücü

Psikojenez (düşünce+başlangıç), “her şey düşüncede başlar” demektir. Başlangıçta Düşünce, cenneti ve dünyayı yarattı. Düşünce her şeydir. Hayatı oluşturan şeyler, Düşünce’nin sürekli değişen kreasyonlarıdır. Bu sizi şaşırtıyor mu? Bir düşünün, çevrenizde gördüğünüz her şey önce bir fikirdi. Her birimiz Evrensel Zekâ‘nın birer fikrî ürünüyüz.

Kendimizi hayattan ayrı düşünebiliriz, fakat aslında okyanustaki bir damlanın denizin parçası olduğu kadar biz de bir Düşünce’nin parçalarıyız. Dünya ve içerdiği her şey düşüncenin ürünüdür. Fiziksel evren, Düşünce’de yer alan şeylerin can çekişen kanıtı, son parıltılarıdır. İnsanların gerçek dedikleri şey psikojenezle, yani Düşünce’nin görünmeyen dünyasında başlamış olmalı, ister hoşlanalım ister hoşlanmayalım yaşadığımız dünya zihinsel bir dünyadır. Kullandığımız otomobil, yaşadığımız ev, oturduğumuz sandalye, önceleri bir düşünceden ibaretti. Hepsi önce Düşünce’de oluşturuldu ve Düşünce’nin yaratıcı sürecinin ürünü olarak gerçekleşti. “Fakat”, diyorsunuz, “bedenime ne demeli? Penceremden gördüğüm ağaca ne demeli? Onları ben düşünmedim. Onlar var olmadan önce aklımda değillerdi.