Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

5n1k

“Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” ne anlama gelmektedir?

Kişinin cinsiyet temelli olarak ayrımcılığa uğramaması, toplumsal yaşamın her alanında eşit olarak yer alması anlamına gelmektedir. Kısaca, toplumsal cinsiyet eşitliği / kadın-erkek eşitliği kamusal ve özel hayatın tüm alanlarında her iki cinsin de eşit şekilde yer alması, görülebilmesi, güçlenmesi, temsil edilmesi ve katılımıdır.

“Toplumsal Cinsiyet” ve “Cinsiyet” kavramları arasında ne fark vardır?

Cinsiyet kavramı, sosyal bilimler literatüründe ve toplumsal cinsiyet eşitliği politikalarının kuramsal zemininde iki şekilde ele alınmaktadır. Bunlardan birincisini biyolojik cinsiyet kavramı oluşturmaktadır. “Toplumsal Cinsiyet” ve “Cinsiyet” kavramları arasındaki farka bakıldığında “cinsiyet” le kastedilenin aslında biyolojik cinsiyet olduğu görülmektedir. Biyolojik cinsiyet, bireyler arasındaki fiziksel farklılıkları tanımlar. Bu çerçevede, “cinsiyet”, erkekler ve kadınlar arasındaki genel biyolojik farklara ilişkindir. Daha geniş bir ifadeyle kişinin kadın ya da erkek olarak gösterdiği genetik, fizyolojik ve biyolojik özelliklerdir. “Toplumsal cinsiyet” ise, bu farklılıkların toplumsal ilişkilere taşınmasıdır. Toplumsal cinsiyet kavramı, belirli bir bağlamda erkeklerle kadınlar arasındaki toplumsal ilişkileri tanımlamak için kullanılır. Başka bir deyişle, toplumun kadın ve erkeklere verdiği roller, görev ve sorumluluklar toplumsal cinsiyet kavramında ifadesini bulmaktadır.