Boşanma Durumunda Mal Paylaşımı

5n1k

Eşlerin boşanma şeklinde eşya paylaşımı ne türlü olmaktadır?

Türk Medeni Kanununa yönelik çiftler aralarında edinilmiş mallara katılma rejiminin uygulanması asıldır. Söz konusu mal rejimine yönelik evlilik birliğinin kurulmasından sonra her eşin elde ettiği malvarlığı değerleri, evliliğin bitmesi ile çiftler aralarında eşdeğer olarak paylaşılmaktadır. Çiftler aralarında mal ayrılığı rejiminin kabulüne de hüküm verebilirler. 01 Ocak 2002 tarihinden öncesinde yapılmış olan evliliklerde mal ayrılığı rejimi asıl düzen meydana geldiği amaçlı bu tarihten öncesinde alınan mallar eşlerden kimin üstüne kayıtlı ise mülkiyeti onun sayılmaktadır. Fakat boşanma mevzubahis olduğunda bu malların edinilmesine katkısı meydana gelen eş, diğer eşe karşın Katılma Alacağı Davası açabilmektedir.

01 Ocak 2002 tarihinden ardından alınan mallar, ( çiftler bir başka mal rejimini onay etmemişlerse) boşanma şeklinde paylaşıma tabi olmaktadır. Çiftlerin miras yöntemiyle alınan malları, evlilik öncesi alınan malları, şahsi eşyaları vb gelirleri paylaşıma tabi olmamaktadır.