Adli Sicil Kaydı İşlemleri

Adli Sicil Kaydı Sorgulama işlemlerini e-devlet şifresi ile buradan yapabilirsiniz.

Adli sicil bilgilerinin verilebileceği kişi ve merciler

Kamu kurum ve kuruluşları,
Adli sicil kaydının ait olduğu kişi,
Başvurunun bizzat veya özel yetki içeren vekalet ibrazı koşuluyla vekillerine verilebilir.

Adli sicil bilgisi taleplerinde

Adli sicil bilgisinin ne amaçla istendiğinin belirtilmesi,
Kimlik bilgilerin eksiksiz olarak gösterilmesi,
Dilekçenin imzalı olması, zorunludur .

Adli sicil bilgilerini verebilecek merciler

Mahalli adli sicillerde o yer Cumhuriyet Savcılıkları,
Merkezi adli sicilde Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü,
Asliye mahkemeleri olmayan yerlerde kaymakamlıklar,
Yurt dışında konsolosluklar.

Başvuruda Dikkat Edilecek Koşullar

Kişiler Açısından

Dilekçe ile başvurulması,
Adli sicil kaydının ne iş için talep edileceğinin ve nereye verileceğinin açıkça belirtilmesi,
Nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, pasaport vb. gibi kimliği tevsik eden bir belgenin görevlilere mutlaka ibraz edilmesi ve kimlik bilgilerinde kısaltma bulunmaması,
Başvurunun bizzat veya özel yetki içeren vekalet ibrazı koşuluyla vekil tarafından yapılabileceği yasa hükümleri gereği olduğundan bir başkası için sabıka belgesi istenilemeyeceğinin hatırdan çıkarılmaması,
Başvurunun bizzat dilekçe ile yapılması gerekli olduğundan internet üzerinden e-posta yoluyla veya bilgi edinme hakkı kanunu gereğince yapılacak adli sicil kaydı taleplerinin karşılanmasının mümkün bulunmadığı,
Velisi veya vasisi olmak şartıyla 18 yaşından küçükler adına anne ve babalarının kayıt talep edebileceklerinin unutulmaması zorunlu olup bu şartları taşımayan taleplerin karşılanması mümkün bulunmamaktadır.

Adli Sicil Sabıka Kaydı Almak için Başvuru Dilekçesi Örneği (Genel)

Adli sicil sabıka kaydı almak için başvuru dilekçesi örneğine (genel) erişim için tıklayınız.

Adli Sicil Sabıka Kaydı Başvuru Dilekçesi Örneği (Ehliyet İçin)

Adli sicil sabıka kaydı başvuru dilekçesi örneğine (ehliyet için) erişim için tıklayınız.

Adli Sicil Kayıtlarının Alınabileceği Bilgi İşlem Merkezleri

Adli sicil kayıtlarının alınabileceği bilgi işlem merkezlerine erişim için tıklayınız.