Tek Tanrılı Dinlerin İlki Musevilik

Din

Tek Tanrılı Dinlerin ilki olan Musevilik, Yahudilerin dinidir. Varolan, görülmez olan, her şeyin üstünde olan, evrenin yaratıcısı ölümsüz Tanrı’nın Sina yarımadasındaki Tûr dağında Musa peygamber aracılığıyla İsrailoğullarına bildirdiği On Emir‘e dayanır. Musevilerin kutsal kitabı Tevrat‘da bu emirler şöyle sıralanır:

  1. Yalnız Tanrı’ya tapacaksın ve onu her şeyden çok seveceksin,
  2. Tanrı’nın adını saygıyla anacaksın
  3. Tanrı’nın gönlünü kutlulaştıracaksın,
  4. Ananı ve babanı sayacaksın,
  5. Öldürmeyeceksin,
  6. Zina yapmayacaksın,
  7. Hırsızlık yapmayacaksın,
  8. Yalan söylemeyeceksin,
  9. Kendini kötü isteklere kaptırmayacaksın,
  10. Başkasının malına göz dikmeyeceksin.

Musevilerin din adamlarına Haham, tapınaklarına da Sinagog denir. Museviler Cumartesi gününü kutsal saydıkları için o gün hiç çalışmazlar.

Yahudiler sinagoglarda Tevrat’tan bazı parçaları sesli bir şeklide okurlar. Tevrat rulolarının bohçalardan çıkarılarak haham tarafından okunması, ibadetin en önemli anıdır. Yahudiler sinagog dışında evlerde de ibadet ederler. Nitekim evlerde giriş kapısının arkasında “Mezuza” denilen, rulo haline getirilmiş Tevrat cümlelerinin yazılı olduğu mahfazalar asılıdır. Eve giriş çıkışta Yahudiler bu mahfazaya dokunarak parmaklarını öperler. İbadet, Kudüs‘e yönelerek yapılır. Başa takke, sırta cüppe alınır. Kadınlar ibadete katılamaz, ancak başları örtülü olarak ibadeti seyredebilirler.

Yahudi dininin esasını ilâhiler teşkil eder. İbadet esnasında okudukları bazı klişeleşmiş dua ve ilâhiler vardır. Dua, dindar Yahudinin hayatında önemli bir yer işgal eder. Yahudilikte ibadet günlük ve haftalık olmak üzere ikiye ayrılır. Günlük ibadet sabah, öğle ve akşam yapılır. Haftalık ibadet ise Cumartesi (Sabbat, yevmu’s-sebt) günü havra (sinagog)’da icra edilir.

Yahudiler sabah ayininde bir dua atkısı (Tallit) alırlar. Sabah ayininde, sol pazu ile alna birer dua kayışı bağlanır. Dualar ayakta, oturarak vücudu sallayarak ve secdeye kapanmak suretiyle okunur. Geleneklerine bağlı Yahudiler bu esnada özel bir elbisede giyerler. Toplu dualar 13 yaşına girmiş en az 10 kişinin iştirakiyle yapılır.