Şamanlık

Din

Şamanlık, ataların ruhlarına ve doğa varlıklarına tapınmayı temel alan bir dindir. Asya’da Türkler ve Moğollar arasında gelişmiştir.

Şamanlığa göre, evren üç kısımdan meydana gelir: Gök, Yeryüzü ve Yeraltı. Değişik katlardan oluşan gök, bir aydınlıklar ortamıdır.

Burada en iyi ruh Ülgen ile öbür iyi ruhlar yaşar. Yeryüzü, insanoğlu’nun bulunduğu ortamdır.Yeraltı da katlardan oluşmuştur. Burada en kötü ruh Erlik ile öbür kötü ruhlar bulunmaktadır.

Şamanlığa göre, evren iyi ruhlarla kötü ruhların etkisindedir. Şaman denen din adamı ruhlarla ilişki kurar, iyi ruhların etkisini sürdürmeye ve kötü ruhların etkisini kaldırmaya çalışır.