Konfüçyanizmin Mukaddes Kitapları

Din

Konfiçius M.Ö. 551-379 arasında yaşamış olan Çin’li bir filozoftur. Yazılı eser bırakmadığı, felsefesinin dilden dile geçerek bir din haline geldiği biliniyor. Daha çok Çin’de ve Japonya’da yaygın olan Konfiçius’çuluk bir din olduğu kadar, kesin kurallara dayanan bir ahlak öğretisidir. Bu din anlayışına göre eski Çin’de Gök’un oğlu olan imparator, imparatorluğun başrahibi olarak, Gök ve Yer’e tapınılmasını, bu arada bazı pratik işlerin yapılmasını yönetmekle görevliydi. Bu din Japonya’da küçük değişikliklerle yayıldı ce çok tutuldu. (Japonya’da ayrıca, ilkel Japonya’nın animist inançlarından doğan Şinto‘culuk da yaygındır.)

Konfüçyanizm ‘de insanın evlenmeden veya bir erkek evlat bırakmadan ölmesi büyük günah sayılır. Çünkü erkek evladın, ata ruhlarına ibadeti devam ettireceğine inanılır. Ata ruhları her aile için özel koruyuculuk görevini yerine getirir.

Konfüçyanizm Vu-Ti (M.Ö. 140-87) zamanından 1912 yılına kadar devletin resmi dini kabul edilmiştir. Bir bakıma Konfüçyanizm, geleneksel Çin şinizmi ‘nin kaideleşmesi şeklidir.

Kutsal Metinleri

Konfüçyanizm ‘in mukaddes kitapları, Konfüçyüs ‘ün öğrencileri tarafından büyük bir dikkatle toplanmıştır. Bu metinler Konfüçyüs ‘e isnat olunan (Ta-Hio, Tehoung-Young) ve (Loun-You) iki kitaptan meydana gelmiştir ve 1- Klasikler, 2- Kitaplar diye iki kısma ayrılır.

Konfüçyüs bütün eski Çin metinlerini (sosyal, dini, ahlaki gelenek, görenek) gözden geçirmek suretiyle atalar kültürüne dayalı Çin medeniyetini ortaya koymak istemiştir. Konfüçyanizm ‘in en önemli dini metinleri olan beş klasik şu kitaplardan meydana gelmektedir:

-Değişiklikler Kitabı,
-Tarih Kitabı,
-Şiirler Kitabı,
-Törenler Kitabı,
-İlkbahar ve Sonbahar Vekayinameleri.

Sung Hanedanı tarafından (XI. Yüzyıl) bir araya getiren diğer dört kutsal metin de şunlardır:

Konfüçyüs ‘ün Konuşmaları,
-Mansiyus ‘un Sözleri,
-Ortayol Doktrini,
-Büyük Bilgi.

Kutsal metinler üzerine Çin bilginlerince yazılan tefsirlerin en meşhuru Tehou-Hi ‘nin eseridir.