Hindistan Dinleri

Din

Hindistan’ın adıl dini Brahmacılıktır. Bu ülkenin öbür dinleri ancak Brahmacılığa tepki olarak ya da onu değişik biçimi olarak ortaya çıkmıştır. Özellikle Hinduizmi Brahmacılıktan ayrı bir din saymak doğru değildir. İnekleri kutsal sayan Hinduizm, bir geç dönem Brahmacılığıdır.

M.Ö. 1000-800 yılları arasında ortaya çıkan Brahmacılıkta birçok tanrı vardır. Ama en önemlileri üç tanedir: Brahma, Vişnu, Şiva… Bu tanrıların davranışları insanlarınkini andırır, kaderleri de insanın kaderiyle özdeşir, onlar da ergeç ölecektir. Bu dinde ayinler mezheplere göre değişir. Genellikle, tapınaklarda törenler yapılır. Bu törenlerde heykele çiçekler sunulur. Duanın da ayrı bir yeri vardır. Brahmacılığın eski kutsal yazıları Veda ilahileridir.

Brahmacılıkta tanrı kavramı yerini giderek brahman (rahip) kavramına bıraktı. Bu arada toplumda kast denen kesin sınıflar belirdi. Brahmanlar bu sınıflamada en üst yeri alıyordu. En alt sıralamada parya‘lar bulunuyordu. Paryalar hayvan yerine konuluyor meydana getirdikleri topluluk kast bile sayılmıyordu.

Brahmacılığın gelişmiş biçimi Buddhacılık, Hindistan’da VI. yüzyılın ikinci yarısında Sakyamuni tarafından kuruldu. Asıl adı Siddharta Gautama olan ve Buddha yani aydınlanmış kişi diye adlandırılan Sakyamuni, dünya isteklerini bir tarafa bırakıp Nirvana‘ya yani barışın egemen olduğu en yüksek düzeye ulaşmayı önerdi. Buddhacılık, bir din olduğu kadar, insanı bütün tutkularından arınmış, mutlu ve uysal bir varlık olmaya yönelten yaşama felsefesidir. Buddhacılık Çin ve Japonya’nın başlıca dinidir.