Eski Yunanlıların ve Romalıların Tanrıları

Din

Yunan Tanrıları Roma Tanrıları Özellikleri
Zeus Jupiter En büyük tanrı. Gökler hakimi. Yağmur tanrısı. Elinde bir yıldırımla ve yanında bir kartalla temsil edilir.
Hera Juno Zeus’un karısı ve kardeşi. Evliliğin ve evlerin koruyucusu.
Poseidon Neptun Zeus’un kardeşi. Denizler tanrısı.
Hades Pluton Zeus’un kardeşi. Yeraltı tanrısı. Ölüler ülkesinin hakimi.
Athena Minerva Zeus’un kızı. Zeus’un kafatasından doğmuştu. Zeus’un en sevdiği çocuğuydu. Koşum takımını yapmış, zeytin ağacını yaratmıştı.
Apollon Apollon Zeus ile Leto’nun oğlu. İyileştirici tanrı. Doğruluk tanrısı. Ağzından tek yalan çıkmamıştı.
Artemis Diane Apollon’un ikiz kardeşi. Yırtıcı hayvanların tanrıçasıydı.
Aphrodite Venus Aşk ve güzellik tanrıçası. İnsanların da tanrıların da gönlünü çelen bir güzelliği vardı.
Hermes Mercurius Zeus ile Maia’nın oğlu. Ticaret ve hırsızlık tanrısı. Doğduğu gün Apollon’un koyunlarını çalmıştı.
Ares Mars Zeus ile Hera’nın oğlu. Savaş tanrısı. Anası ve babası ondan nefret ederdi.
Hephaistos Vulcanus Zeus ile Hera’nın oğlu. Ateş ve madencilik tanrısı. Barışa tutkundu. Çok çirkindi.
Hestia Vesta Zeus’un kızı. Ateş tanrısı.