Afrika Dinleri

Afrika insanlarının din anlayışı oldukça ilkeldir ve animizm, fetişizm ve totemcilik olmak üzere üç ayrı kolda gelişmiştir.

Animizm

Evrende her şeyin, bütün canlı ve cansız varlıkların birer ruh tarafından yönetildiğini kabul eder. Ruhun bedenden ayrıldıktan sonra yokolmadığına, bir başka bedene girdiğine inanılır. Ruhun bedenden ayrılması için bedenin ölmesi şart değildir. Ruh bir süre bedenden ayrılabilir. Canlı ya da cansız bir bedene girebilir sonra eski yerine dönebilir.

Fetişizm

Bazı nesnelerde doğa üstü özellikler taşıyan bir ruhun bulunduğu inancına dayanır. Fetişizm terimi 1760’da yayımladığı bir eserde Charles des Brossess kullandı. Yazara göre, fetiş denen nesnelere tapınma, her ilkel dinin temelinde rastladığımız bir tavırdır. Ancak, Afrika halkları üzerinde araştırmalar geliştikçe, bu halkların bazı nesnelerde olağanüstü güçler görmekle kalmadıkları bu arada bazı manevi güçlere de tapındıkları anlaşıldı.

Fetişizmi totemcilikle karıştırmamalıyız. Totemcilikte herhangi bir nesne, bir ruh taşıdığı için değil ata sayıldığı için kutsallaştırılmıştır.

Totemcilik

Bu başlık altında açıklanmıştır.