Fikiralışverişi

Her türlü makale ve fikir paylaşımı

Uygarlığın Gelişimi ve Silahların Değişimi

Silah, saldırmaya ya da savunmaya yarayan bir araçtır. İnsanlar ilk çağlardan bu yana hayvanlardan ya da onlara saldırmak için çeşitli silahlar yaptılar. İlk insanların silahları çok ilkel ve genellikle taştandı. Ama uygarlık geliştikçe, silahlar da gelişti. Sözgelimi; barutun ve atom enerjisinin bulunması silah yapımı alanında büyük atılımlara yol açtı. Bu yüzden silahları eski silahlar ve modern silahlar olarak gruplandırabiliriz.

 1. Eski silahlar
 • Ateşsiz Silahlar
 • Kılıç
 • Gürz ya da Topuz
 • Kamçı
 • Ok ve Yay
 • Mızrak
 • Balta
 • Sapan
 • Mancınık
 • Koçbaşı
 • Ateşli Silahlar
 • Tank
 • Bazoka ya da Bazuka
 • Top
 • Tüfek
 • Tabanca
 • Koruyucu Silahlar
 • Kalkan
 • Miğfer
 • Zırh

2.    Modern Silahlar

 • Nükleer Silahlar
 • Biyolojik Silahlar
 • Kimyasal Silahlar

#Fikiralışverişi

Website: