Totemcilik

Genel Kültür

Avusturalya kabileleri, Amerika yerlileri ve Melanezya toplulukları arasında yaygın olarak totemcilik en ilkel din olarak kabul edilir.  Bu din, en ilkel toplum tipi olan klan‘da geçerlidir. Klan, aralarında kan bağı bulunan kişilerin meydana getirdiği bir ilkel toplum birimidir. Totemcilikte bir hayvan, bir bitki ya da daha başka bir nesne, klan’ın atası olarak kutsallaştırılır.

Kuzey Amerika’da Çippeva adlı bir kızılderili kabilesinin dilinden alınmış olan totem sözcüğü, ilk olarak 1791 yılında, J.Long adlı bir İngiliz gezi yazarının bir kitabında kullanıldı.  Totemcilikle ilgili en önemli bilimsel çalışmaları Fransız toplum bilimcisi Emile Durkheim (1858-1917) yaptı. Durkheim’in da gösterdiği gibi, totemcilik üç kavramla, totem, mana ve tabu kavramlarıyla temellendirildi. Totem, klan üyelerinin kutsal saydığı, koruduğu, yücelttiği, tapındığı nesnedir. Melanezya dilinden alınan mana sözcüğü, her yerde yayılmış bulunan gizli ve büyülü bir gücü belirtir. Tabu, yasak kavramını ortaya koyar. Her dinde olduğu gibi totemcilikte de kişinin eylemleri sınırlanmıştır.

Orta Asya’daki eski Türk boylarında da bir tür totemciliğin yaygın olduğu araştırmalarla ortaya konmuştur.