Kadın-Erkek Eşitliğine Dair Yasal Gelişmeler-4320 Sayılı Kanun

5n1k

4320 Sayılı Ailenin Korunmasına Dair Kanun

Kadına yönelik şiddetle mücadele amacıyla 17 Ocak 1998 tarihinde yürürlüğe giren ve şiddet mağdurlarını korumayı amaçlayan tedbirleri içeren 4320 sayılı Ailenin Korunmasına Dair Kanunun uygulanmasındaki aksaklıkların giderilmesini teminen Kadının Statüsü Genel Müdürlüğünün koordinatörlüğünde ilgili kamu kurum ve kuruluşları ve sivil toplum örgütlerinin hukukçu temsilcileri ile yapılan bir dizi toplantı sonucunda hazırlanan Değişiklik Tasarısı Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda kabul edilerek, 4 Mayıs 2007 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Kanunun Uygulanması Hakkında Yönetmelik ise, yine Kadının Statüsü Genel Müdürlüğünün koordinatörlüğünde, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının ve sivil toplum örgütlerinin hukukçu temsilcilerinin katılımlarıyla hazırlanmış; 1 Mart 2008 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu kanundaki eksikliklerin giderilmesi amacıyla Genel Müdürlüğümüz koordinasyonunda ilgili kurumların katılımı ve sivil toplum kuruluşlarının görüşleri de alınarak bir Tasarı Taslağı hazırlanmıştır. Söz konusu Tasarı Taslağı, Kadın ve Aileden Sorumlu Devlet Bakanının imzası ile Bakanlar Kurulunda görüşülmek üzere 12 Ocak 2011 tarihinde Başbakanlığa iletilmiştir.

Kaynak: KSGM