Herkesin istediğini yapabileceği bir yerde hiç kimse istediğini yapamaz.

Diğer

İnsanı toplumsal bir varlık olarak tanımlayabiliriz. Doğal yapısı gereği tek başına yaşamayan insan, toplu yaşamayı seçmiştir. Toplumsal yaşayış, insanı bazı kurallara uymak zorunda bırakmıştır. Bir toplumda herkesin uymak zorunda olduğu kurallar yoksa, o toplum düzenli ve uyumlu bir toplum değildir. Ünlü bir düşünürün dediği gibi;

Herkesin istediğini yapabileceği bir yerde hiç kimse istediğini yapamaz.

İnsanoğlu, varoluşundan bu yana, yaşayışını kurallaştırma yolunda büyük çaba göstermiştir. Bu çaba bugün de sürmektedir. İnsanın yaşadığı doğal ve toplumsal koşullar değiştikçe, ortaya çıkan yeni durumları karşılayacak yeni düzenlemelerin yapılması, yeni kuralların konması gerekiyor. İlk toplumlarda gelenek ve görenek biçiminde ortaya çıkan kurallar daha sonra yazının bulunmasıyla ve toplumsal yaşayışın gelişmesiyle yazılı kurallar haline gelmiş yani yasalaşmış. Günümüz toplumlarında gelenek ve göreneklerin yanı sıra her biri her kişi için zorunlu bağlayıcılık niteliği taşıyan yasalar yürürlüktedir. Bu yasaların tümü hukuk denilen bilimin alanını oluşturur.