Dinler ve Mezhepler

Dinler ve Mezhepler: İnsan en eski çağlardan beri, kendisini aşan bir gücün varlığına inanarak yaşadı. Evrenin akıl almaz büyüklüğü ve hayatın sonsuz çeşitliliği insanı her zaman en yüce olarak tasarladığı bir varlığa tapınmaya hatta bu varlık tarafından yaratıldığı düşünülen evren ve onun üzerine incelemeler yapmaya yöneltti.

İnsan, kendisini aşan bu yüce varlığı hem korkuyla hem hayranlıkla seyretmiştir. Dini inançların temelinde hem Tanrı sevgisi hem de Tanrı korkusu yatar. Evrenin ve İnsanın tek yaratıcı ve tek yöneticisi Tanrı, gözlerimizin önüne serdiği güzelliklerle ve güçlüklerle, gönlümüze din duygusunu ilham etmiştir. Sevgi ve korku kaynağından beslenen din, her toplumda ve her çağda değişik özellikler göstererek kurumlaşmış ve en ilkel din olan totemcilikten en gelişmiş dinler olan tek tanrıcı dinlere kadar sürekli bir evrim geçirmiştir. Din insanın Tanrı’ya yönelişini düzenleyen bir kurum olmakla kalmaz aynı zamanda insanın davranış kurallarını belirleyen bir ahlak anlayışını ortaya koyar.