Çocuk Vakfı

Çocuk Vakfı’nın Amacı

Çocuğun sosyal, kültürel ve eğitim bakımından gelişmesine katkıda bulunmak.Çocukluk çağlarının evreleri dikkate alınarakprogramlar geliştirmek. Çocuk psikolojisi, sağlığı, eğitimi alanlarında ortaya çıkan verilerinışığında okul öncesi ve okul çağı çocuklarının sorunlarına yardımcı olacak araştırmaların yapılmasına ortam hazırlamak. Aile, çocuk, okul ve çevre ilişkilerinin düzenlenmesinde benzer kurum ve kuruluşlarla işbirliğini sağlamak. Beden ve ruh sağlığının kazanılmasında, özel ilgi gerektiren çocuklara yönelik çalışmalara öncülük etmek.Çalışan çocukların sorunlarına sosyal açıdan çözümler sağlayıcı öneriler geliştirmek. Aile ve çocuk konulu sosyal araştırmaların sonuçlarını kamuoyuna duyurmak.Çocukları olumsuz yönde etkileyen uyarıcılar karşısındakoruyucu tedbirler almak; çocuk haklarının savunulmasında ısrarlı ve kararl olmak.

Çocuklarımızın sevgi ortamı içinde büyümelerini temin etmek amacıyla aile’nin değerini benimsetici çalışmaları özendirmek. Çocukları toplum gerçeklerinden soyutlamadan, yaşadıkları dünyanın bilincine ulaşmalarına yardımcı olmak.

Çocukların kardeşliği inancından hareketle, çocuga felsefe ile bakmanın yeni ufuklar açabileceğini evrensel çocuk politikasını temeli kabul etmek. Çocuğa yönelik dil, sanat ve edebiyatın oluşmasında sanat ve edebiyat çevrelerini çocuğa uyandırmak. İçinde yaşadığı toplumun değerlerine saygılı, bütün insanlığa şevkatle bakabilen, ideal ahlakı özümsemiş, sağlam karakterli, insanlığa hizmet etemeye kararlı, ruh zenginliğine ulaşmış, erdemli kuşakların yetiştilmesi Çocuk Vakfı’nın varoluş sebebidir.

Çocuk felsefesi anlayışı:
Bir çocukta bütün çocukları düşünmek.

Çocuk ödevi yaklaşımı:
Türkiye’de ve dünyada tek bir sorunlu çocuk kalmayıncaya kadar çocuk ödevine çalışmak ve çocuklara önceliğin verilmesi için öncülük etmek.

Kuruluş tarihi: 3 Aralık 1990
Resmi Gazete yayın tarihi: 13 Şubat 1991, sayı 20785
Kurucusu: Mustafa Ruhi Şirin