Bilim ve Sanat Vakfı

Bireyin toplumla, toplumun doğayla uyum içinde yaşadığı bir küresel sistem mümkündür. BSV böyle bir sistemin bilgi, inanç ve sanat temellerinin özgürce araştırıldığı bir ortamı gelecek kuşaklara sunmayı hedeflemektedir.

Bilim ve Sanat Vakfı Araştırma Merkezleri

KAM Küresel Araştırmalar Merkezi
MAM Medeniyet Araştırmaları Merkezi
SAM Sanat Araştırmaları Merkezi
TAM Türkiye Araştırmaları Merkezi