Okuma Tekniğinizi Geliştirin.

Okumanın hangi şekli olursa olsun, öncelikli çalışma, okuma tekniğiyle değil, vücudunuzun bir parçası olan “göz”ün fiziki işleyişini düzeltmekle ilgilidir (bir de yanlış alışkanlıkların tashihi gerekir). Buna, eski bir deyim de olsa, “idman” diyelim. Dört idmanla başlamakta yarar var.:

  1. Gözü daha hızlı “bakmaya” (yani, şekilleri, yazılan beyne yollamaya) alıştırmak. İdmanlar “takistoskop” aleti (el aracı veya bilgisayar), alıştırma yoluyla sağlanır. Bu araçlar yoksa, veya onlara ilâveten, resim ve yazıları elle kapatarak da gözün hızını artırabiliriz;
  2. Gözü daha geniş bir alam bir kerede yakalamaya alıştırma idmanları. Gene yukarıdaki araçlarla fakat bir kerede bakılacak/görülecek hedef yazılarla çalışmalar. Gazete sütunlarını ve kitap sayfalarını de büyük “blok” biçimler halinde okumaya alışmak;
  3. Yanlış alışkanlıktan kısma idmanları: (a) Dudak kıpırdatarak okumayı; (b) Gırtlak oynatarak okumayı; (c) Okunan kelime ve cümleleri geriye dönüp tekrar okumayı önlemek için çeşitli araçlardan istifade;
  4. Okumaya uygun, rahat ortamda okumak, gözün sağlık durumunu, kontrol.