Okuma Hızınızı, Okuyacağınız Yazıya Göre Ayarlayın.

“Bilgi Çağı”, “Bilgi Toplumu” gibi deyimleri pek sık kullananlar, “çağdaş imaj” yarattıkları için fazla haber/bilginin her zaman iyi bir şey olduğunu sanırlar. Oysa daima öyle değildir. Okunacak şeylerin gitgide artışı sonuna kadar açılmış bir musluktan lavaboyu dolduran ve delikten akacak vakti olmayan suya benzer: taşar etrafı berbat eder. Ya da, 1-2 tablet aspirin fayda verirken, 20 tane alırsak zehirlenmemiz gibi bir şeydir. 2000’li yıllarda artık belâ haline gelen “aşırı bilgi/haber” seline isim buldular: İnfoglut, yani bilgi/haber tıkanıklığı.

Yapılan bir araştırmaya göre, ilmi (bilimsel) bilgi/haberler her 12 yılda bir kat, genel bilgi/haberler ise her iki buçuk yılda bir kat artıyormuş!

Okuyanlar için bu selin altında kalma tehlikesi var, meğer ki eskisi gibi değil de, hem “Esnek”, hem de “Hızlı” okumayı becersinler. Bu demek değil ki herşeyi “daha hızlı” okusanız başa çıkarsınız; hayır, yetişemezsiniz! “Neyi” ve o “ne”nin “neresini”, “ne kadar” okuyacağınızı önceden kestirmeye mecbursunuz. İşte buna, “Esnek Okuma” denir. “Her metni şu kadar hızla okuyorum” demek de doğru değildir, çünkü her materyal, cinsine ve ağırlığına göre, farklı hızlarla okunur.

Herşeyi aynı hızla (veya aynı yavaşlıkla) okuma alışkanlığından vazgeçmek gerekir. Bir muhasebeci bilirim, rakamları, cetvelleri dikkatle ve yavaş okumanın alışkanlığıyla, eve gelip de eline bir roman aldığında onu da yavaş yavaş okur! Bir başkası da, hızlı okuma teknikleriyle kelimeleri üçer dörder görüp geçtiğinden, teknik bir raporu veya bilimsel bir makaleyi aynı süratli tempoda okumaya kalkar ve tabii okuduğunu az anlar.

Bu esnekliğin bir başka boyutu da vardır: Hangi metni, hatta o metnin hangi kısmını ne kadar hızla okuyacağınızı da bilmeniz gereklidir. Ona göre bir yöntem seçeriz.

Şu yöntemlerden birini veya sırasıyla hepsini uygularız: Göz Atma, Tarama, Atlama, Kaymağını Alma, Yan Seçmeli Okuma, Göz Gezdirmeli Okuma, Hızlı Okuma, Çok Hızlı veya daha yavaş okuma gibi.Sonra, hangi bölümü veya eseri, hangi makaleyi okuyacağınızı saptar, trafikte ağırlaşan, hırlanan, kuşak değiştiren bir araba gibi “esnek” bir okumaya başlar, pek çok gereksiz okumayı da çekirge gibi atlar geçeriz.

Mesela, rakam ve istatistik dolu bir raporu, her ifadesi önemli bir dava gerekçesini, her kelimesi bir kıymetli taş gibi olan edebi bir eseri normal hızının yansı süratinde, hatta tekrar tekrar okurken, eğlenceli bir gazete haberini, bir polisiye romanı normal hızınızın 2-3 katı hızla okursunuz. Hele zamanınız kısıtlıysa, ona göre de bir hız ve yöntem uygularsınız.

Okuyacağınız Materyalin Sınıflandırılması
1) “A” grubu materyal: Çevremizde olan bitenleri öğrenmek, kültür edinmek, ailemizle ilgili, faydalı bilgi toplamak için okuyacaklarımız;
2) “B” grubu materyal: Zevk için okuyacaklarımız: roman, şiir, fantezi,
3) “C” grubu materyal: Okul ve eğitimimiz, mesleğimiz, işimiz, mutluluğumuz, sağlığımız, başarımız için okuyacaklarımız.

“Tür” olarak da şöyle sıralarız: Gazete, dergi, rapor, metin, mektup, etüt… v.b. Hızınızı, sessiz veya içten sesli okuma tercihlerinizi yapın, öyle okuyun. Bu da ESNEK okumadır.

Bazen de, bir şehir otobüsünden aktarma yapar, vasıta değiştirir gibi, metnin bir kısmını olduğu gibi atlar, başka bir sayfadan devam edersiniz, iki Amerikalı okuma uzmanı, “Esnek Okuma”yı şöyle tarif ediyor: “Okuma yöntemini ve hızını okuma amacına ve okunan metne göre ayarlayabilme” Ancak böylelikle “Bilgi Çağı’nın aşırı haber/bilgi kasırgasından sağlıkla çıkabilirsiniz.