İnsanların enerji alanı

İnsanın enerji alanı, insan yaşamının derinlikleriyle evrensel enerjiyi bir araya getiren bir olgudur. Kendini, fiziksel gövdeyi çevreleyen ve ışıklı bir yapı içeren, kendi özel ışınlarını yayan, genel olarak “aura” diye tanınan bir şekilde gösterir. Demek ki, insanın aura’sı ya da “insanın enerji alanı”, evrensel enerjinin insan vücuduna bağlı bir parçasıdır.

İnsanın enerji alanının, madde ve varolan cisimler üzerinde düzenleyici bir etkisi vardır. Bu alanın, 3 boyuttan daha yüksek bir noktada varolduğu düşünülür. Maddesel dünyada kendini gösteren bütün değişiklikler kendilerini önce bu alanda gösterir.

Öyle görünüyor ki, insanın enerji alanı,sürekli olarak evrensel enerjiden üretilir. Biz enerjimizi kullanmayı arttırdıkça, o da tıpkı bir bolluk sembolü gibi, daha da çoğalır. Bu kaynak sonsuzdur. Bu enerjiden istediğimiz kadar ödünç alabiliriz. Bu inanılmaz bir kavramdır ve gezegenimiz için olduğu kadar, gelecek evrimimiz için de büyük umutlar taşır.