Evrensel Enerji Alanı (Aura)

İnsandaki aura, canlı insan vücuduna işlemiş ve onu çevreleyen yüksek elektrik yüklü bir alandır. Vücudu yaklaşık 3 mm eninde çevreleyen bu manyetik alan, genellikle uçucu yapı, yaşamsal yapı veya aura diye bilinir. “Aura” kelimesi, Yunanca “soluk” anlamındaki aura kelimesinden gelir. Bu dar alan, dokunmaya karşı hassastır ve hiç zorluk çekilmeden varlığı anlaşılabilir. Aslında çoğu kimse, aura’nın varlığını yaklaşık 10 dakika içinde anlayabilir.

Evrensel enerji alanı (aura), yüzyıllar boyunca gözlemlenmiş ve araştırılmıştır. Her uygarlık ona ayrı bir isim vermiştir ama gözlemler, temel özelliklerinin aynı olduğunu gösterir. Şöyle bir göz atarsak; örneğin Hindistan’da 5000 yıllık bir geçmişe sahip dini gelenek, prana diye anılan evrensel bir enerjiden bahseder. Bu prana veya yaşam soluğu, bütün vücuda yaşam vererek canlanır. Yogiler, gerçek fiziksel yaşlarının çok daha altında bir gençlik ve canlılık kazanmak ve sürüp giden titreşimlerini arttırmak için solunumda, meditasyonda ve fiziksel alıştırmalarda (yoga) bu enerjiden yararlanırlar.

Çin’de, bu yaşamsal enerji, chi adını taşır. Çinlilere göre her şey, canlı veya değil, bu evrensel enerjiyi içerir ve ondan oluşur. Chi, yin ve yang adındaki iki zıt güçten oluşur. Yang, çok kuvvetli ve aşırı hareketli bir güce sebep olurken, çekinik özellikliğin, yetersiz bir devinime yol açar. Buna karşın, bu iki zıt kutup, sistem içinde dengede ve uyum içindeyse, kişi çok sağlıklı olur. Eski Çin sanatı olan akupunktur, yin ve yang’ın dengesi üzerine kuruludur.

Yahudilerin Kutsal Kitap metinleri ve sözlü gelenekleri üzerine yaptığı gizemli yorum olan Kabala, aynı enerjiye “yıldızsal ışık” der. Hıristiyanlıkta da, çok sayıdaki resimde ve ikonda bulunan İsa ve diğer dini kişiler, bu ışıklı alanla çevrelenmiş olarak gösterilirler.

Eskiden, küçük din kitaplarında, bu olay azizlerin başlarındaki haleler (aura) ile açıklanırdı. Petit Larousse’a göz attığımızda şu açıklamayla karşılaşırız: Latince aureoa’dan gelen hale kelimesi, altın taç (Latince corona) demektir.

Gördüğümüz gibi bu enerji, çok eski zamanlardan beri gözlenmiş ve değişik isimlerle anılmış olsa da, anlamı tektir, evrensel enerji alanı.