Banka | Sigorta

Özel Sigorta ve Sosyal Sigorta Arasındaki Fark Nedir?

Özel Sigorta ve Sosyal Sigorta Arasındaki Fark Nedir?

Sigorta, sağlanan güvenliğin içeriği bakımından, özel sigorta ve sosyal sigorta biçiminde iki ana kola ayrılır. Özel sigorta işletmeciliğinin anlaşılabilmesi için bu iki sigorta kolu arasındaki farkın bilinmesi zorunludur.

Bu farklar şöylece açıklanabilecektir:

 • Özel sigorta, kendi kendine yardım fikrine dayanır. Amacı, özel çıkarların korunmasıdır. Sosyal sigortanın amacı ise genel çıkarın korunmasıdır. Özel sigortanın konusu olan çıkar ekonomik nitelikte ve para ile ölçülebilen bir çıkardır. Manevi ya da psikolojik bir çıkar sigorta edilemez.
 • Özel sigorta isteğe bağlıdır; sözleşme esasına dayanır. Sosyal sigorta zorunludur, yasaya dayanır.
 • Özel sigorta herkese açıktır. Sosyal sigorta ise belirli meslek gruplarıyla ve ekonomik açıdan zayıf olanlarla sınırlıdır.
 • Özel sigortada prim oranı, tehlike derecesine göre belirlenir. Sosyal sigortada sigortalının mesleğine ve gelirine göre belirlenir.

Bu farklılıklar şöylece özetlenebilir:

ÖZEL VE SOSYAL SİGORTA ARASINDAKİ FARKLAR
ÖZEL SİGORTA
SOSYAL SİGORTA
 • Özel çıkara dayanır.
 • İsteğe bağlıdır.
 • Herkese açıktır.
 • Serbest sözleşmeye dayanır.
 • Genel çıkara dayanır.
 • Zorunludur.
 • Sadece belirli bir gruba açıktır.
 • Yasalara dayanır.
Bu yazıyı değerlendirin..
Fikiralışverişi