Ağaçkakanın Dil Yapısı Neden Farklıdır.

Ağaçkakanın dili tüm hayvan organları arasında en muhteşem olanlar­dan biridir. O kadar ki yaratılışçılar, evrimin yanlış olduğunu “kanıt­lamak” için sürekli onu örnek gösterir. Bazı türlerde burun uzunluğu kuşun üçte ikisi kadar olabilir. Yapışkan bir salya ile kaplı burnun iki ucunda kanca bulunur, en sonundaysa bir “kulak” vardır. Aslında ağaçkakanın dil yapısı diğer kuşlarınkine çok benzer. Sadece biraz da­ha uzundur, bu da ağaçta açtıkları oyuğun daha derinlerine inebilme ve böcek avlayabilme gibi evrimsel bir avantaj sağlamıştır. Esas sır, dilin kullanılmadığı zamanlarda içi sı­vı dolu bir akordeon gibi katlan­masını sağlayan bir dizi zarımsı dil kemiğidir.

Ağaçkakan dilini dışarı fırlattığında güçlü kaslar tabana yakın bir yerde büzülür ve kemikleri ileri doğru iteler, böylece dil gagadan dışarı doğru itilir. Kas­lar gevşetildiğinde dil aynen geri gelir. Ağaçkakan doğduğu zaman dili tavuk gibi kulaklarının hemen yanında olur. Büyüdükçe dil kemiği za­rı, dereceli olarak kafatasının etrafına ve üstüne, burun deliklerinin arkasıyla birleşinceye kadar yayılır. Bu dilin ucundaki kulağa gelince, bu, Herbst’in zerreleri adı verilen ve bir böceğin yarattığı en küçük titreme­yi bile hissedecek kadar basınca duyarlı sinir uçlarının yoğunlaşmasıdır.