Neden Farklı Düşünür Ve Davranırız?

Toplanan bilgiler, her insanın
1-      Kişiliğine
2-      Algılama kapasitesine
3-      Koşullanmalarına  (Herkes izlenimlerine, daha önceki deneyimlerine ve beklentilerine göre farklı ve kendine özgü düşünceler üretir. Bu demektir ki, bilgilerin önyargılı biçimde toplanıp değerlendirilmesi olasılığı yüksektir. Bu da iletişimi etkileyecektir.)
4-      Olaylara bakış tarzına
5-      Duygusal konumuna (Duygularınız, bilgileri değerlendiriş tarzınızı ve buradan düşünceler oluşturma biçiminizi önemli ölçüde belirler.)
6-      Davranış tarzına (Başkalarının davranış tarzı, sizin davranış tarzınızı belirleyecektir.)
7-      Cinsiyetine göre (Kadınlar, durumun duygusal yönlerini çoğu daha çabuk yorumladıkları ve kavradıkları için, genellikle erkeklerden daha iyi iletişimcidirler.) farklı değerlendirilirler. Anlaşılmak müthiştir. İdeal yönetici bir iletişim ustasıdır. İletişim hataları yönetici için yönetim hatalarıdır. Yönetici için söylenecek en kötü şey ; Personelinin –“galiba beni anlamadı.” sözüdür. İnsanları anlayamıyorsanız, onlarla birlikte çalışamazsınız. Birlikte çalışmanın olmadığı yerde başarının varlığından söz etmek mümkün değildir.
         İnsanları anlama becerisi; insanın sahip olabileceği en büyük değerlerden biridir. Bu sadece iş alanında değil, hayatın her alanında olumlu etki yapma potansiyeli içerir.
         Ayrıca insanları anlamak onlarla konuşma becerisini etkileyecektir. Pennsylvania Üniversitesi’nde doktor ve Psikiyatri profesörü olan David BURNS şu gözlemde bulunmuş:
         “ İkna edici bir konuşma yaparken düşebileceğiniz en büyük hata, önceliği duygu ve düşüncelerinize vermenizdir. İnsanların çoğunun isteği, sözlerinin dinlenmesi, saygı görmeleri ve anlaşılmalarıdır. Ne zaman anlaşıldıklarını görürlerse, o zaman sizin bakış açınızı anlamaya motive olurlar.”
“ETKİLENMİŞ” VE “İLGİLİ”  OLUN. “ETKİLEYİCİ” VE “İLGİ ÇEKEN” DEĞİL.
          İnsanları anlamayı öğrendiğinizde, nasıl düşündüklerini, ne hissettiklerini, onların neyin etkilediğini, bir duruma nasıl tepki verdiklerini anlar ve onları olumlu yönde motive ederek etkileyebilirsiniz.