İletişimde En Yaygın On Problem

1-      Dinleyicilerle daha başlangıçta iyi ilişki oluşturulmamıştır.
2-      Beden hareketleri katı ve cansızdır.
3-      Konu, dinleyicilerin duyguları göz önüne alınmadan zihinsel olarak sunulur.
4-      Konuşmacı başarısızlık korkusu nedeniyle rahatsız görünür.
5-      Göz teması ve yüz ifadesi yetersiz kullanılır.
6-      Mizah eksiktir.
7-      Uygun hazırlık yapmadığı için, konuşmacının aktarmak istedikleri açık değildir.
8-      Etki yaratmak için sessizlik kullanılmaz,
9-      Elverişsiz ses niteliğinin, konuşma hızının ve şiddetinin sonucu olarak enerji düşüktür.
10-  Dil  ve malzeme sıkıcıdır.