Adras Dağı

5n1k
ADRAS DAĞI Akdeniz Bölgesi’nin Taşeli yöresinde, Mut-Ermenek yolunun güneyinde yükselir (1.780 m). Bu dağ ile onun güneyinde bulunan Sivridağ (1.232 m) arasında Göksu, yatağı kireçtaşlı dik yamaçlar arasında 1.000 metreye kadar derinleşen bir boğaz içinde akar. Dağ, adını Adrassos’tan almıştır, burası Mut-Ermenek yolundan kuzeye doğru yönelen yol üzerinde, 1.500 m yükseltideki bir bel noktasında kurulmuş, müstahkem bir beldeydi.